Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

Počet volných míst pro školní rok 2023/2024 je 14.

Den otevřených dveří: 28. 3. 2023 od 8.30 do 11.30 hodin

 

 • Přihlášky budou vydávány v kanceláři ZŠ: 18. 4. 2023 (8.00–10.00 hodin a 13.00–15.00 hodin) nebo je možné přihlášku stáhnout na internetové adresezapisdoms.brno.cz  ve formátu PDF.
 • Přihlášky budou přijímány v kanceláři ZŠ: 3. 5. 2023 (13.00–15.00 hodin) a 4. 5. 2023 (8.00–10.00 hodin a 12.00–15.30 hodin).

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 4. osobní podání: viz informace na konkrétní MŠ.
  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Doklady k zápisu

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

Něco málo o naší MŠ

Dvoutřídní mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace. Využívá dvě prostorné herny a učebnu pro potřeby výtvarných a hudebních činností. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky a školní hřiště. Vybavení těchto prostor umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z daltonského programu, jenž vede děti k větší samostatnosti, odpovědnému rozhodování a vzájemné spolupráci a umožňuje plynulý přechod dětí do prvního ročníku základní školy. Škola je také zapojena v projektu Mensy ČR NTC Learning. Jeho aktivity vedou ke zvyšování efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Ve spolupráci s Mensou jsme otevřeli klub Zvídálek. Navštěvují ho nejenom děti z naší mateřské školy, ale i z jiných částí Brna.

 

Pro všestranný rozvoj dětí MŠ zajišťuje:

 • návštěvy kulturních akcí (divadelní a filmová představení, muzea, výstavy…),
 • využití keramické dílny,
 • možnost pohybových aktivit na školním hřišti a v tělocvičně ZŠ,
 • půldenní a celodenní výlety,
 • kroužek pro nadané děti – Zvídálek,
 • bruslení v hale Rondo,
 • cvičení – Sportíkova akademie,
 • kroužek logopedické prevence – Povídálek,
 • výuka hry na flétnu,
 • přípravka anglického jazyka,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Řada akcí (besídky, výtvarné dílny, karneval, pasování na prvňáky …) umožňuje aktivní účast rodičů na dění ve škole.

Našim cílem je vytvoření takového prostředí a podmínek, ve kterém je každé dítě šťastné, spokojené a cítí se bezpečně.