Přihláška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky
pro školní rok 2018/2019


Sběr přihlášek byl ukončen.